Ta strona używa plików cookie!
close

Rodzina

Data dodania: 1 grudnia 2015 r.

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014-2020

Informujemy, że 29 kwietnia 2014r. Rada Ministrów zatwierdziła Uchwałą Nr 76 KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014-2020. Program ten został dostosowany do obowiązujących przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszenie ich godności, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy u osób dotkniętych przemocą.

 

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?
• współmałżonkowie
• partnerzy w związkach nieformalnych
• dzieci
• osoby starsze
• osoby niepełnosprawne

 

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:
Przemoc fizyczna:
• bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie…
Przemoc psychiczna:
• wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi…
Przemoc seksualna:
• wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi…
Inny rodzaj zachowań:
• zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych…
• niszczenie rzeczy osobistych
• demolowanie mieszkania
• wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie
• pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb
• zmuszanie do picia alkoholu
• zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków

 

Pamiętaj !
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po twojej stronie. W każdej instytucji takiej jak policja, szkoła, ośrodek pomocy społecznej, ośrodek rozwiązywania problemów alkoholowych czy poradnia zdrowia możesz zgłosić przemoc i poprosić o założenie tzw. "Niebieskiej Karty". Karta taka zostanie przekazana do zespołu interdyscyplinarnego w Twojej gminie, gdzie na posiedzeniu grupy roboczej, na które zostaniesz zaproszony, zostanie ustalony plan pomocy dla Ciebie i Twojej rodziny. Cała procedura "Niebieskiej Karty" jest tajna - nie musisz się więc obawiać, że ktoś postronny dowie się tego, co powiedziałeś w zaufaniu.

Jeżeli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem przyjdź!
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu
ulica Ogrodowa 2a
58-306 Wałbrzych
tel. 74-846-75-58