Ta strona używa plików cookie!
close

I Ty możesz zostać policjantem

Data dodania: 22 sierpnia 2017 r.
Miejsce zdarzenia: Wałbrzych

Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia mamy dobrą propozycję-możesz zostać funkcjonariuszem Policji i pełnić służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Służba w policji zapewnia:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego
 • gwarancję stałych warunków pracy
 • ciekawą pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • różnorodny system szkoleń
 • precyzyjny system wynagrodzenia (m.in. 13 pensja, równoważnik za umundurowanie)
 • rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy)
 • po 25 latach służby i ukończeniu 55 roku życia nabycie praw emerytalnych.

Kto ma szansę na służbę w Policji?

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

 • ·posiadać polskie obywatelstwo,
 • ·posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • ·nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • ·korzystać z pełni praw publicznych,
 • ·posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • ·posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • ·dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • ·osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
   

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu – Służba w Policji  oraz pod numerem telefonu 74 84 20 701, a także osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu, ul. Mazowiecka 2.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Powiązane wiadomości