Ta strona używa plików cookie!
close

Uwaga! Niesprzyjające warunki na drogach. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo

Data dodania: 12 stycznia 2018 r.
Miejsce zdarzenia: Wałbrzych

Policjanci w związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi jakie panują na drogach w okresie zimowym zwracają szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz wobec pieszych. W czwartek na terenie Wałbrzycha oraz całego powiatu wałbrzyskiego odbyły się więc działania pod kryptonimem „Pieszy kontra pojazd”.

Ostatnie dni to niesprzyjające warunki pogodowe. Deszcz i mgła powodują zmniejszoną przejrzystość powietrza. Policjanci ruchu drogowego dbając o bezpieczeństwo pieszych, jak i kierujących, w czwartek zwracali szczególną uwagą na zachowanie kierujących wobec pieszych i odwrotnie.


Mundurowi objęli nadzorem przejścia dla pieszych w Wałbrzychu oraz całym powiecie wałbrzyskim. W trakcie działań funkcjonariusze ujawnili 46 wykroczeń popełnionych przez kierujących. 2 z nich dotyczyły nieustąpienia pierwszeństwa pieszym, a 6 nieprawidłowego przejeżdżania przejść dla pieszych.
 

Podczas akcji mundurowi nadzorowali także prawidłowość poruszania się samych pieszych po drogach bez wyznaczonych chodników oraz sprawdzali, czy piesi przechodzą przez jezdnię w miejscach dozwolonych, oraz czy stosują się do sygnalizacji świetlnej. W tym zakresie mundurowi ujawnili 59 wykroczeń, z czego 54 dotyczyły przechodzenia pieszych w miejscach niedozwolonych, a 2 niestosowania się pieszych do sygnalizatora.
 

Pamiętajmy, pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. W przypadku zdarzenia z udziałem pojazdu nie ma najmniejszych szans, aby wyjść z niego bez szwanku. Po raz kolejny przypominamy więc główne zasady wynikające z przepisów Kodeksu drogowego, które należy stosować, aby zmniejszyć ryzyko wypadku w komunikacji.


PIESI:
Korzystanie z dróg
Pieszy na podstawie  Kodeksu drogowego ma obowiązek korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. Oczywiście w przypadku braku pobocza, możliwe jest korzystanie z jezdni. Należy jednak pamiętać, że poruszanie się w takim przypadku jest dozwolone przy jej krawędzi oraz pod warunkiem ustąpienia miejsca nadjeżdżającym pojazdom.
 

Pamiętajmy także, aby poruszać się lewą stroną jezdni oraz pobocza. Jesteśmy wtedy w stanie zareagować dużo szybciej na ewentualne zagrożenie na drodze. Pieszy poruszający się jezdnią ma obowiązek iść jeden za drugim. Dozwolone jest poruszanie się dwóch pieszych obok siebie w przypadku małego natężenia ruchu pojazdów.
 

Piesi, a rowerzyści
Ważną kwestią jest poruszanie się pieszych po drogach dla rowerów. Przepisy dopuszczają taką sytuację, tylko wtedy, gdy na drodze brakuje chodnika lub pobocza. Należy jednak pamiętać, że idąc drogą dla rowerów mamy obowiązek ustąpić miejsca jadącemu rowerzyście.
 

Elementy odblaskowe
Dzieci wracające ze szkoły w okresie jesienno-zimowym często wracają do domu po zmierzchu. Rodzice powinni w takich przypadkach wyposażyć swoje pociechy w elementy odblaskowe. Są one obowiązkowe poza obszarem zabudowanym w porze od zmierzchu do świtu, chyba że pieszy porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.
 

Oczywiście wszystkich tych przepisów nie stosuje się w strefie zamieszkania, w której to pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami.
 

Dzieci idące w kolumnie
A w jaki sposób piesi w wieku do 10 lat idący większa grupą powinni korzystać z drogi w przypadku braku chodnika lub pobocza? Mogą oni iść lewą strona jezdni w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej.
 

Przechodzenie przez jezdnię
Pieszy przechodząc przez jezdnię ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i korzystać z przejść dla pieszych oraz stosować się do sygnalizatora. Dopuszcza się przechodzenie przez jezdnię w innym miejscu niż wyznaczone, jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 metrów lub też w sytuacji, gdy skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia. Wtedy przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

Pamiętajmy, że przechodzenie przez jezdnię poza przejściami dla pieszych nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i na drugą stronę przechodzić jak najkrótszą drogą. Uwaga! Na drodze dwujezdniowej pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.
 

Piesi, a kierujący
Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed jadącym pojazdem. Należy jednak pamiętać, iż wtargnięcie na jezdnię tuż przed nadjeżdżający pojazd nawet na przejściu dla pieszych jest niedopuszczalne.
 

Zakazy
Piesi muszą stosować się także do kilku kolejnych zakazów. Zabrania się:
-  wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi
- przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,
- zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
- przebiegania przez jezdnię,
- chodzenia po torowisku,
- wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto,
- przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.
 

KIERUJĄCY:
Kierujący także mają swoje obowiązki, o których często zapominają. O wypadek z udziałem pieszych wtedy nie trudno. Przypominamy, że zakazuje się:
- omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
- wyprzedzania na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nim. Dopuszczalne jest wyprzedzanie innych pojazdów jedynie na przejściu dla pieszych o ruchu kierowanym.
 

W Wałbrzychu dotyczy to głównie dróg jednojezdniowych lub dwujezdniowych o dwóch lub trzech pasach ruchu w jednym kierunku. Przykładem jest ciąg ul. Sikorskiego, Kolejowej, Chrobrego i Armii Krajowej, a w drugiej części miasta al. Podwale, al. De Gaulle'a, ul. Wieniawskiego, ul. Wrocławska oraz ul. Uczniowska.
 

Pamiętajmy. W każdym przypadku dojeżdżania do oznakowanego przejścia dla pieszych, czy też do skrzyżowania powinniśmy zwolnić, zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na to co dzieje się poza jezdną, a widząc pieszego przygotować się do jego wejścia na jezdnię. Tylko w ten sposób unikniemy zdarzeń drogowych. Jako kierujący mamy także obowiązek udzielić pierwszeństwa pieszemu podczas cofania, a także udzielić pierwszeństwa pieszemu przy wjeżdżaniu w drogę poprzeczną, jeżeli przechodzi on przez tę drogę.
 

Podsumowanie
Poza przepisami ważny jest także zdrowy rozsądek i wzajemny szacunek kierujących do pieszych i pieszych do kierujących. Te wszystkie zasady powinny pozwolić nam unikać wypadków drogowych.
 

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu
p.o. sierż. szt. Marcin Świeży
tel. 604-426-995

Powiązane wiadomości